Ocenenie najlepších

Ocenenie najlepších

Stalo sa už tradíciou, že v septembri, kedy železničiari oslavujú svoj sviatok (27.9. - Deň železničiarov), sú oceňovaní aj najlepší zamestnanci ZSSK CARGO.

9. septembra sme, spolu s ostatnými železničnými spoločnosťami, v Košiciach zorganizovali celoslovenský Deň železničiarov. Z 53 ocenených zo všetkých troch železničných spoločnosti si z rúk ministra dopravy a výstavby SR, Andreja Doležala, prevzali pocty aj deviati naši kolegovia. Medzi ocenenými zamestnancami ZSSK CARGO to boli okrem iných ústredný dispečer, manažér prepráv nebezpečného tovaru, strojmajster aj analytik závad trakcie.

Ďalších 21 kolegov si svoje ocenenie za dlhoročnú prácu a prínos pre firmu z rúk generálneho riaditeľa ZSSK CARGO Romana Gona prebralo 29. septembra vo Zvolene. "Výber ocenených zamestnancov nebol náhodný. Pocty a tituly dostávajú nielen kvôli množstvu rokov, ktoré na železnici odslúžili, ale aj vďaka vedomostiam, skúsenostiam, vysokému pracovnému nasadeniu a hlavne výsledkom. Všetky tieto vlastnosti sa veľkou mierou podieľajú na hladkom chode našej spoločnosti. Pritom musíme všetci dennodenne prekonávať mnohé prekážky a jediná istota je, že ten ďalší rok bude opäť veľkou výzvou. Len vďaka takýmto ľuďom, ich umu a úsiliu môže ZSSK CARGO fungovať, plniť náročné požiadavky zákazníkov a zarobiť si na seba v tvrdom trhovom prostredí," konštatoval v slávnostnom prejave k oceneným generálny riaditeľ, ktorý sa v mene vedenia spoločnosti poďakoval všetkým oceneným za ich dlhoročný prínos pre spoločnosť: za to, že vytrvali, každý deň sa pasujú so svojimi povinnosťami a stále odvádzajú perfektné výkony.

Všetkým oceneným železničiarom srdečne blahoželáme!

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com