Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., IČO: 35914921, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3496/B, si Vás dovoľuje informovať, že s platnosťou od 27.05.2022 dochádza k zmene sídla spoločnosti.

Nová adresa sídla spoločnosti je:

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
Tomášikova 28B
821 01 Bratislava

Ostatné identifikačné údaje spoločnosti ostávajú nezmenené.

Spoločnosť ZSSK CARGO zároveň informuje, že v súvislosti so zmenou sídla ostávajú všetky zmluvy so spoločnosťou uzatvorené do tohoto dátumu s uvedením pôvodného sídla aj po tejto zmene v platnosti a nie je potrebná zmena alebo doplnenie predmetných zmlúv.

Prosíme Vás, aby ste novú adresu používali pri korešpondencii a fakturácii, a to s platnosťou od 27.05.2022.

 

Pre komunikáciu s nami je Vám i naďalej k dispozícií aj náš P.O.Box:

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
P.O. Box 32
820 09 Bratislava

 

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com