Zmodernizovaná presuvňa v RD Zvolen

Zmodernizovaná presuvňa v RD Zvolen

Premiestňovanie rušňov z jednej koľaje na druhú umožňujú koľajové spojky, točne a presuvne. Točne a presuvne sú zvyčajne súčasťou opravárenských priestorov a sú nutnou výbavou aj v rušňových depách ZSSK CARGO.

V týchto dňoch sa vo zvolenskom rušňovom depe môžu zamestnanci tešiť zrekonštruovanej presuvni, ktorá slúži na presúvanie rušňov a vozňov medzi jednotlivými koľajami v hale cyklických opráv. Vyše 40 ročné zariadenie prešlo od augusta minulého roku nutnou komplexnou rekonštrukciou, keďže zub času sa podpísal pod mnohé súčasti zariadenia. Opotrebované podvozky, brzdy, motory , ale aj ďalšie komponenty prešli výmenou aj obnovou; rovnako aj ovládacia stanica, kde pribudli nové moderné ovládacie jednotky, ktoré z  presuvne urobili poloautomatické zariadenie. Komfort zamestnancov zvýšili i nové plastové okná a zateplenie pracovného priestoru obsluhy.

„Rekonštrukcia presuvne v rušňovom depe Zvolen bola naozaj už nevyhnutná. Jej realizáciou sa v prvom rade zvýšila bezpečnosť pri obsluhe, posune a premiestňovaní koľajových vozidiel a pridanou hodnotou je nepochybne aj vyšší komfort pre obsluhujúcich zamestnancov, a tak zlepšenie pracovných podmienok,“ zhodnotil zmodernizovanie zvolenskej presuvne Ľubomír Kuťka, člen predstavenstva ZSSK CARGO a riaditeľ úseku služieb železničných koľajových vozidiel.

(sch)

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com