Od pieskov na Záhorí k skleneným fľašiam na Považí

Od pieskov na Záhorí k skleneným fľašiam na Považí

Kým väčšina Slovákov si piesok spája s letnou dovolenkou na pláži pri mori, pre ZSSK CARGO predstavuje jednu z komodít v rámci kategórie „stavebniny“. Hoci väčšina našich prepráv piesku smeruje do stavebníctva, piesok dovážame aj pre spoločnosti vyrábajúce predmety, ktoré používame dennodenne. Piesok je totiž základnou surovinou pri výrobe obalového skla.

 

Bohaté ložiská kvalitného piesku

Borská nížina, ležiaca na Záhorí, je špecifická svojim geologickým podložím. Okrem zriedkavých ložísk ropy tu nájdete najmä piesky. Hoci viate piesky sú ako geologický substrát na Slovensku zastúpené len niečo vyše jedným percentom, v Borskej nížine dominujú, pričom ich kvalita je vysoko cenená. Okrem stavebníctva a chemického priemyslu je po záhorských pieskoch dopyt najmä u výrobcov skla.

Ťažobné ložisko spoločnosti Kerkosand v Šajdíkových Humenciach leží len 80 km severozápadne od Bratislavy. Piesok sa tu ťaží už viac než 40 rokov a doteraz bohato zásobuje slovenský sklársky priemysel.

Návrat železnice

Ešte v roku 2003 sa obyvatelia Šajdíkových Humeniec sťažovali na každodenný prejazd až 35 nákladných áut naložených pieskom po úzkej ceste v obci. Tieto spôsobovali nielen zvýšenú prašnosť a hlučnosť, ale aj otrasy budov. Aj to bol dôsledok toho, keď sa zdanlivo nepovšimnuté, drobné prepravy presunuli na cesty. Zlepšiť celkovú dopravnú situáciu sa podarilo až presunom prepráv pieskov, minimálne tých sklárskych, späť na železnicu. Súčasťou dodávateľského a výrobného reťazca najekologickejších obalových materiálov  sa tak stala aj najekologickejšia doprava.

Prepravy pieskov po železnici

ZSSK CARGO realizuje každé dva týždne prepravu sklárskych pieskov zo Záhoria až k výrobcovi obalových sklenených materiálov, spoločnosti Vetropack do Nemšovej. Vzhľadom k tomu, že na prepravu tejto komodity sú potrebné špeciálne vozne, kooperuje ZSSK CARGO v týchto prepravách s českými kolegami z ČD Cargo, ktorí takýmito vozňami disponujú. Vozne sú v ranných hodinách dovezené z Čiech a okamžite sú pristavené na nakládku na vlečke spoločnosti Kerkosand. Ešte v ten istý deň sú v poobedných hodinách podané na prepravu.

150 kilometrová preprava

Šajdíkove Humence ležia na jednokoľajnej elektrifikovanej trati, ktorá na trase z Kútov do Trnavy  prechádza cez pohorie Malých Karpát. Aj preto sa tejto trati zvykne hovoriť „hrbatá“. Do čela 18 až 20 vozňov sa radia elektrické rušne: na 150 kilometrovú trasu sú nasadzované rušne radov 363, ale aj 240, no občas sa na čele tejto súpravy vyskytne aj najmodernejší rušeň ZSSK CARGO – jeden z desiatich Vectronov radu 383. Po prejazde „hrbatou“ sa v Trnave vlak napojí na hlavný železničný ťah a po modernizovanej trati smeruje až do stanice Trenčianska Teplá. Tu sa do čela vozňov s pieskom postavia rušne radu 742 alebo 736, ktoré ich dopravia posledné 4 kilometre do stanice Nemšová a pristavia na vlečku Vetropacku k vykládke.

Zo sypkých pieskov pevné sklo

Okrem kremičitých pieskov potrebuje výrobca vápenec, sódu, dolomit a živec na to, aby pri teplote 1 600 ºC vyrobil z týchto sypkých materiálov odolné obalové sklo. Pri výrobe skla sa pritom spotrebuje menej energie a „chémie“, než napríklad pri výrobe hliníka. Takéto sklo sa dá prakticky neobmedzene recyklovať. Výrobcovia nápojov, ale ani bežná domácnosť, ktorá potrebuje zaváraninové fľaše, si život bez sklenených obalov nevedia predstaviť.

Ďalšie prepravy do Európy

Ložisko sklárskeho piesku v Šajdíkových Humenciach a služby ZSSK CARGO pri jeho prepravách, využíva aj ďalší výrobca skla, tentoraz zo Slovinska. Na túto prepravu sú dlhodobo využívané slovinské vozne, radené v ucelenej súprave 21 vozňov. Tri až päťkrát mesačne smeruje takýto ucelený vlak opačným smerom – po „hrbatej“ do stanice Kúty, kde sa súprava odovzdáva partnerskému prepravcovi – ČD Cargo.

Vozňové zásielky a potenciál prepravy recyklovaných odpadov

K zákazníkom smerujú nielen ucelené súpravy: v jednotlivých vozňových zásielkach a skupinách vozňov smeruje piesok zo Šajdíkových Humeniec aj do ďalších staníc. Na druhej strane zabezpečuje ZSSK CARGO aj odvoz časti hotových výrobkov pre Vetropack z Nemšovej: v krytých vozňoch smerujú k výrobcom potravín, ktorí potrebujú obaly pre expedíciu svojich výrobkov. Keďže sa jedná o ideálnu vozbu na železnici medzi dvomi stabilnými miestami výroby a odbytu, snažíme sa spoločnostiam ponúknuť ešte viac možností prepráv, nielen hotových výrobkov. Doposiaľ nevyužitou oblasťou, s veľkým potenciálom do budúcnosti, je vozba recyklovaného skla. Význam logistiky recyklovaných odpadov, podobne ako je tomu pri železnom šrote, bude v pri transformácii ekonomík na „zelené“, hrať čoraz dôležitejšiu úlohu.

Piesok pre vlaky

Neodmysliteľnou súčasťou vozieb piesku sú dodávky pre samotné ZSSK CARGO, ako aj pre národného osobného dopravcu, ZSSK. Jemný piesok je totiž súčasťou každého rušňa a vlaku na koľajniciach. Miesto, kde sa kovová koľaj stretáva s kovovým kolesom rušňa, sa počas dažďa a najmä na jeseň začne kĺzať. Piesok sa postupne uvoľňuje priamo ku každému kolesu a zlepšuje sa tak jeho priľnavosť, eliminuje sa preklzávanie kolies vlakov na koľajniciach.

Foto: Peter Nikmon

 

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com